Onze visie

Het WerkTrainingsCentrum van TODO Heerhugowaard is een gezellige en veilige plek voor jongeren die behoefte hebben aan dagbesteding. TODO staat voor ‘alles’ in het Spaans, en wij zijn er zeker van dat er van alles mogelijk is als je goed kijkt naar wat haalbaar is per individu.

Wij richten ons op de doelgroep die door een heftige levensgebeurtenis, ziekte  of psychische problematiek  uit evenwicht zijn gebracht en vastlopen op het gebied van werk, school of dagbesteding. Wij begeleiden kwetsbare jongeren die bij bureau HALT terecht zijn gekomen bij hun taakstraf. Ook bieden wij een taalstage aan voor mensen met een taalachterstand, om de Nederlandse taal te oefenen, dagritme op te bouwen en te wennen aan onze cultuur om zo de stap naar een betaalde baan kleiner te maken.

Als TODO proberen wij grote doelen uit te splitsen in kleinere doelen en cliënten aan te moedigen bij iedere stap vooruit, ook als deze klein is. Wij zijn gespecialiseerd in het werken met verschillende niveaus en spelen in op de  mogelijkheden van de cliënt.

We hebben de mogelijkheid om te werken aan grote stappen zoals terug naar school, een opleiding of een betaalde baan/vrijwilligerswerk, maar ook bieden we de mogelijkheid te werken binnen een beschermde omgeving zoals een sociale werkplaats.

TODO heeft verschillende fases ontwikkeld om te kunnen begeleiden in het realiseren van  eigen doelen. Samen met de deelnemer bepalen we deze doelen en de stappen die nodig zijn om daar te kunnen komen.
In veel gevallen is de deelnemer, die begeleidt wordt vanuit TODO, onder behandeling bij  andere zorgorganisatie. In dit geval werken we nauw samen met de behandelaar. Ook richten wij ons op de samenwerking met het sociale netwerk van de deelnemer.

Ons WerkTrainingsCentrum is onderdeel van zorggroep Co-operatief Zorg.

Wil je een aanvraag doen voor het WerkTrainingsCentrum voor een traject of dagbesteding bij TODO Heerhugowaard? Neem telefonisch contact met ons op via 06 – 10 66 21 27, door ons te mailen op info@wtctodo.nl of klik hier om het contactformulier in te vullen. Langskomen mag natuurlijk ook altijd!

Wij zijn te bereiken op maandag t/m vrijdag van 10:00 – 17:00. Hopelijk tot snel!